Contact

Design District, Mode Kwartier

Sonsbeeksingel 103
6822 BJ Arnhem
docks@modekwartier.nl
www.modekwartier.nl

 

Visitor information

Come shop and have a good time in Design District, Mode Kwartier!
It is useful to download here the map of the Design District.
Find out how you can visit this amazing place.

Design District, Mode Kwartier

Sonsbeeksingel 103
6822 BJ Arnhem
docks@modekwartier.nl
www.modekwartier.nl

Visitor information

Come shop and have a good time in Design District, Mode Kwartier!
It is useful to download here the map of the Design District.
Find out how you can visit this amazing place.

Press


Design gebied Modekwartier, is een wijk en een
‘state of mind’. Het is een uitbarsting van creativiteit, prachtige ervaringen, innovatief design en nieuwe cultuur!

Arnhem koestert een reputatie als een stad van mode en design. Het Modekwartier draagt sterk bij aan die reputatie. Gelegen in het midden van de Arnhemse wijk Klarendal heeft de Modekwartier zich ontwikkeld tot een creatief gebied volledig gewijd aan mode, design, kunst en eten. Het bevat een bijzondere combinatie van winkels, werkplaatsen, ateliers, galeries, restaurants en showrooms, gericht op aanstormend talent zo ook als gevestigde namen, trendsetters en ambachtslieden: deze mensen zijn de kern van het dynamische Modekwartier.

Kom en ontmoet de enthousiaste ontwerpers die niet alleen kwalitatief hoogwaardige design producten verkopen in hun winkels, maar ook maken in bijzondere opdrachten met veel toewijding aan vakmanschap. Vergeet ook niet tijdens een bezoek aan het Modekwartier de cafés of restaurants te bezoeken die het gebied rijk is. Dit zijn echte Arnhemse hotspot.

Het Modekwartier startte in 2006, in nauwe samenwerking met Volkshuisvesting.
Het oorspronkelijke idee was om lokale ontwerpers, creatieve industrie en de inwoners van Klarendal samen te voegen. Een belangrijke doelstelling was om te voorkomen dat Klarendal verder afzakte en het terugbrengen van het bedrijfsleven in dit gebied. Een bloeiende creatieve industrie moest het antwoord zijn. Dit werd uitgevoerd door het creëren van multifunctionele ruimten in gerenoveerde gebouwen waar (mode) ontwerpers gingen werken en wonen.

Over een periode van acht jaar, hebben er verschillende (mode) ontwerpers zich gevestigd en werd dit dynamische proces ondersteunende door bedrijven en andere discipline ontwerpers die zich hier ook gingen vestigen, zoals een monster studio, een productiebedrijf, fotografen, stylisten, een modellering agentschap en de mode-incubator. Het aantal en de verscheidenheid van ontwerpers en bedrijven groeit nog steeds.

Naast de experimentele en handgemaakte mode, zult u interessante interieur producten, keramiek, bloemsierkunst, galeries, het spectaculaire design hotel, diverse café’s en restaurants en nog veel meer vinden. In acht jaar tijd heeft Modekwartier onmiskenbare zich ontwikkeld als één van Arnhems meest geliefde toeristische bestemming.

Kom en heb een goede tijd in het Design gebied, Modekwartier!

For more information, please contact:
Design District, Mode Kwartier
www.modekwartier.nl

Design District Mode Kwartier, is a neighbourhood and a state of mind. It’s an outburst of creativity, wonderful experiences, innovative design and new culture!

Arnhem cherishes a reputation as a city of fashion and design. The Fashion District contributes greatly to that reputation. Located in the middle of Arnhem neighbourhood Klarendal, the Mode Kwartier has developed itself into a creative area fully dedicated to fashion, design, art and food. It contains a remarkable concentration of shops, workshops, studios, galleries, restaurants and showrooms, focussing on upcoming talent as well as established names, trend setters and craftsmen: these people are the lifeblood of the dynamic Fashion District.

Come and meet up with enthusiastic designers who not only sell high-quality design products
in their shops, but also deal with your special assignments with great dedication and craftsmanship. Don’t forget to visit the Fashion District’s cafes or restaurants, which are real Arnhem hotspots in itself.

The Modekwartier kicked off in 2006, in close collaboration with Volkshuisvesting.
The original idea was to merge local designers, creative industries and the residents of Klarendal. An important objective was to prevent Klarendal from further detoriation and also bring business back into this area. A blooming creative industry should be the answer.
This was reinforced by creating a lot of multifunctional spaces in renovated buildings where (fashion) designers could work as well as live.

Over a period of eight years, almost the entire fashion chain has established itself in Modekwartier and in the slipstream of that dynamic process a lot of supporting businesses followed the example: such as a sample studio, a production company, photographers, stylists, a modelling agency and the fashion incubator. The number and variety of designers and companies is still growing.

Besides the experimental and handmade clothing, you’ll find interesting interior products, ceramics, floral art, galleries, the spectacular design hotel, several café’s and restaurants and so much more. In eight years time, Modekwartier has undeniable developed itself as one of Arnhems most beloved tourist destination.
Come and have a good time in Design District, Mode Kwartier!

For more information, please contact:
Design District, Mode Kwartier
www.modekwartier.nl