Zefanja.nl rondleidingen

Zefanja.

Klarendal is in opmars. Een wijk met een razend interessante geschiedenis die zo’n 200 jaar terug gaat, tot diep in de jaren ’90 van de vorige eeuw een zogenaamde ‘probleemwijk’ die regelmatig de nationale pers haalde, en nu een bruisende culturele wijk aan de rand van het centrum van Arnhem.

Wilt u meer weten over de achtergronden, de ontwikkelingen, de successen van de pioniers die sinds 2006 hard werken het Modekwartier op de kaart van Arnhem en Nederland te zetten?

Wie met een gids wandelt, ziet meer!

Schrijvend en fotograferend voor het wijkblad en daardoor altijd op de hoogte van de ontwikkelingen, startte Zefanja Hoogers in 2010 ook met rondleidingen door Klarendal. Zij vertelt over alle ins- en outs binnen het huidige modekwartier en bezoekt enkele ondernemers die een verhaal hebben bij hun product. In deze rondleiding wordt speciaal gefocust op de route langs de Klarendalseweg, waar Volkshuisvesting Arnhem de afgelopen jaren veel panden heeft aangekocht, opgeknapt en bestemd voor jonge creatieve (mode) ondernemers.

Militaire geschiedenis, sociale woningbouw, ontwikkelingen modewijk, de rol van het katholicisme? Het kan allemaal aan bod komen. Meestal zijn de anderhalf uur nét niet genoeg om alle facetten van Klarendal aan bod te laten komen.

Boek hier jouw rondleiding!

Zefanja.


Klarendal in advance. A neighborhood with a very interesting history that goes back some 200 years, until well into the 90s of the last century a ‘problem area’ that regularly made the national press, and now a vibrant cultural district on the outskirts of the center of Arnhem.

Want to know more about putting the backgrounds, developments, achievements of the pioneers working hard since 2006 the Fashion quarter on the map of Arnhem and the Netherlands?

Whoever walks with a guide, see more!

Writing and photographing for the quarter sheet and thus always informed of developments, including Zephaniah Hoogers began 2010 with tours Klarendal. She talks about all the ins and outs within the current fashion district and visit some entrepreneurs who have a story to their product. This tour is specially focused on the route along the Klarendalseweg where Housing Arnhem recent years purchased many buildings, refurbished and for young creative (fashion) entrepreneurs.

Military history, social housing developments fashion district, the role of Catholicism? It can all be addressed. Usually the half hour biting are not enough to address all facets of Klarendal.