Recht en Averecht

Liefde voor ambacht

“breien is prachtig! Dat je met twee steken vanuit dezelfde basis, een lusje door een lusje halen, zoveel verschillende texturen en vormen kunt maken”

Recht en Averecht is ontstaan uit liefde voor ontwerpen, mooie natuurlijke materialen en het ambacht breien. Marijke Lennards heeft jarenlang als ontwerper van breigoed voor diverse merken gewerkt. Nu ontwerpt en ontwikkelt ze breipatronen die ze samen met de benodigde garens verkoopt. Breien is absoluut slow fashion, het heeft heel wat tijd nodig voordat een ontwerp van de naalden afrolt en het patroon zover is dat iemand anders het ook kan breien. Daarom voert ze in haar winkel en op de webshop naast de garens die ze voor haar eigen ontwerpen gebruikt ook andere garens en patroonboeken. Het assortiment dat wordt gevoerd bestaat zoveel mogelijk uit fair-trade en ecologische garens, waarbij natuurlijk ook wordt gelet op dierenwelzijn. Wil je leren breien, of heb je hulp nodig bij een project? Recht en Averecht organiseert regelmatig workshops en cursussen op verschillende niveaus. Meer informatie vind je op de website. www.rechtenaverecht.nl

Passion for Crafts

“Knitting is beautiful! With only two stitches from the same base, pulling a loop through a loop, you can create so many textures and shapes”

Knit and Purl (the English translation of Recht en Averecht) was born out of love for design, beautiful natural materials and the craft of knitting. Marijke Lennards has worked for years as a knitwear designer for various brands. Now she designs and develops knitting patterns and sells them with the necessary yarns. Knitting is definitely slow fashion, it takes quite some time before a design is finished and the pattern is ready for someone else to knit it. That’s the reason the assortment in the store is extended with other yarns and pattern books besides the yarn she uses for her own designs. The product range, wherever possible, consists as much as possible fair trade and ecological yarns, in which of course animal welfare is taken in considering. Would you like to learn to knit, or do you need help with a project? Knit and Purl regularly organizes workshops and courses at different levels. More information can be found on the website. www.rechtenaverecht.nl