Verkooppunt voor Kunst & Design gemaakt door verschillende Nederlandse kunstenaars en designers. Zij werken met natuurlijke materialen als hout, papier, ijzer, planten, klei, zink, printplaten of dierenhuiden, alles op een originele manier gebruikt om het object vorm te geven.

Geen kleine hebbe-dingetjes in serie maar unica, die ruimte en aandacht verdienen; de voormalige slagerij en aangrenzend woonhuis uit 1931 en de tuin worden voor dit doel gebruikt en laten zien hoe elk afzonderlijk stuk impact op de inrichting krijgt.

Peter, de eigenaar van KDW-96-ART, woont en werkt in het pand en maakt er kunst gebruikmakend van een weefgetouw en allerlei natuurlijke materialen en weeftechnieken.

Sales point for Art & Design made by different Dutch artists and designers.
They work with natural materials like wood, paper, iron, plants, clay, zinc, circuit boards or animal skin, all in an original way used to create the objects.


No small items in series but unique pieces, which deserve room and attention; the former butchery and adjoining house from 1931 and the garden are used for that purpose and show how every individual piece impacts the ambiance.

Peter, the owner of KDW-96-ART, lives and works in the building and makes art on site using a table loom and all kinds of natural materials and weaving techniques.