Dutch Spirit

DutchSpirit

Duurzaam kan stoer zijn. Hip en sexy. Innovatief. Dat is wat wij met onze DutchSpirit-maatpakken en -colberts willen laten zien in de huidige wereld van fashion en trends. Veel te vaak nog wordt duurzaamheid in de modebranche geassocieerd met geitenwollen sokken en oubollige jeans.
Daarom timmert DutchSpirit aan de weg. Al jaren zijn we koploper op het gebied van duurzame maatpakken en colberts. Eerlijke productie, faire prijzen, geen kinderarbeid, CO2-compensatie, ecologische wolsoorten, dat zijn de uitgangspunten van waaruit we ondernemen. En dat ondernemen doen we bovendien volgens de principes van de circulaire economie: met het heffen van statiegeld en ons leaseconcept komen alle pakken bij ons retour, zodat wij ze verantwoord kunnen hergebruiken of recyclen. Daarin onderscheidt DutchSpirit zich al jaren van de massa. En onderscheidend, dat willen we zijn.

Wil je eens een kijkje komen nemen of meer informatie over de aanschaf van een duurzaam pak of colbert: mailen, bellen of het sturen van een whatsapp kan altijd, maar je bent natuurlijk ook van harte welkom in het Arnhems modekwartier!
DutchSpirit is gevestigd in het pand van de Arnhem Mode Incubator aan de Sonsbeeksingel, op vijftig meter van het NS-station Velperpoort. Parkeren is gratis, al is het soms even zoeken naar een plekje. Proef de sfeer van de modeateliers en de bijzondere winkeltjes, en geniet van heerlijke koffie met iets lekkers bij bijvoorbeeld de restaurants Sugar Hill of Caspar. Het prachtige centrum van de stad bevindt zich op loopafstand.
Graag tot ziens in Arnhem!

DutchSpirit

Sustainability can be tough. Hip and sexy. Innovative. That’s what we want to show our DutchSpirit-suits and -colberts in today’s world of fashion and trends. Far too often, sustainability in the fashion industry associated with woolly socks and dowdy jeans.
Therefore Dutch Spirit is making progress. For years we have been at the forefront of sustainable suits and jackets. Fair production, fair prices, no child labor, CO2 compensation, ecological wools, which are the starting points from which we undertake. And entrepreneurship, we also do according to the principles of circular economy: by raising deposit and our leasing concept, all hold us return, so we can reuse or recycle responsibly. It DutchSpirit distinguishes itself for years from the crowd. And distinctive, we want to be.

Do you want to take a look or more information about purchasing a durable suit or jacket: mail, call or send a whatsapp can always, but you are also welcome at the Arnhem fashion district!
Dutch Spirit is located in the premises of the Arnhem Fashion Incubator to Sonsbeeksingel, fifty meters from the railway station Velperpoort. Parking is free, although it is sometimes just finding a spot. Taste the atmosphere of fashion studios and specialty shops, and enjoy delicious coffee and sweets at restaurants such as the Sugar Hill or Caspar. The beautiful city center is within walking distance.
See you in Arnhem!