DOCKS

Over DOCKS
Docks is de ondernemersvereniging van het Modekwartier Arnhem. Onze leden zijn ondernemers die in de wijk Klarendal zijn gevestigd met een eigen bedrijf. Dit zijn voor een groot deel creatieve en ambachtelijke bedrijven die zelf hun eigen producten bedenken, ontwerpen en maken. Maar ook andere ondernemers zijn meer dan welkom! Samen versterken we de wijk en komen we op voor de belangen van de ondernemers.
Lid worden van DOCKS? Aanmelden kun je hier.

DOCKS staat voor Durven Ondernemen Centraal Klarendal & St.Marten.

Werkgroepen

Om invulling te kunnen geven aan de missie en de visie, zijn er een aantal werkgroepen opgestart:

• Versterking Ondernemerschap
Ondernemers op alle fronten helpen door ze met raad en daad bij te staan om hun te versterken als ondernemer. Deze werkgroep onderneemt diverse activiteiten om de ondernemers te helpen bij hun ondernemerschap.

• Marketing Modekwartier
Gezien het specifieke karakter van deze werkgroep. Heeft deze werkgroep een eigen missie/visie die aansluit op de missie/visie van DOCKS.

Missie: Het Modekwartier hèt gebied maken in Arnhem voor bijzondere mode- en designwinkels, ateliers, creatieve en ambachtelijke ondernemers.

Visie: Door de ondernemerskrachten te bundelen en een heldere boodschap consequent uit te dragen kan er van het Arnhem Modekwartier een merk gemaakt worden wat zijn eigen permanente plek kan veroveren in Arnhem, de rest van Nederland en Duitsland. Hierdoor kunnen we een aantrekkelijke en hoogwaardige partner zijn voor grote bedrijven, de gemeente, andere instellingen en andere winkels en blijft het de uitstraling behouden benodigd om voldoende nieuwe ondernemers/talenten te blijven trekken. De individuele ondernemers liften mee op de publiciteit, faciliteiten en activiteiten die normaal enkel collectief mogelijk zijn. Gerrit en Katja zijn de ‘trekkers’ van deze werkgroep.

• Veiligheid, leefbaarheid & bewonerszaken
Het KVO-traject (keurmerk veilig ondernemen) zal een vervolg gaan krijgen. KVO is een samenwerking tussen ondernemers, politie, KvK, Gemeente en het Hoofdbedrijfschap detailhandel. De werkgroep zal zorg dragen voor het kanaliseren van informatie.

• Evenementen / Nacht van de Mode
Vanuit deze werkgroep wordt de Nacht van de Mode georganiseerd. Daarnaast organiseren we ad-hoc ook andere evenementen en wordt er naar gestreefd om nog een groot evenement op te zetten.

Mocht je wat willen doen voor DOCKS, laat het weten! Alle werkgroepen kunnen hulp gebruiken bij het verder uitwerken en realiseren van de plannen en activiteiten.

Missie DOCKS

  • DOCKS verbindt, versterkt en ondersteunt haar leden middels praktische dienstverlening, netwerkbijeenkomsten en evenementen.
  • DOCKS wil dat haar leden, de ondernemers in ‘Groot Klarendal’, zich ontwikkelen in kwaliteit en economisch beter gaan presteren.

DOCKS wil haar leden op alle mogelijke wijzen ondersteunen in het ontwikkelen van hun ondernemerschap en het verbeteren van hun onderneming. Als onderdeel van deze missie wil ze de verbinding leggen tussen de diverse soorten ondernemingen en zo meerwaarde creëren voor allemaal. Tevens wil DOCKS de verbinding leggen met het gebied ‘groot Klarendal’ waarin de meeste leden gevestigd zijn en niet alleen een positieve bijdrage leveren aan de wijkeconomie maar ook aan de leefbaarheid van de wijk en de relatie met haar bewoners.

Visie DOCKS

  • Steden met een sterke creatieve sector hebben meer toekomst. DOCKS versterkt deze sector in ‘groot’ Klarendal.

In de toekomst zal Nederland de verstedelijking dusdanig voorzetten dat het merendeel van de mensen in steden zullen wonen. In de praktijk blijkt al jaren dat vooral steden die een sterke, omvangrijke creatieve sector in zich herbergen aantrekkelijk zijn om te gaan studeren, werken en wonen. Arnhem wil de modestad van Nederland worden, profileert zich als stad voor creatieven en schept hiervoor een gunstig klimaat door te investeren in opleidingen, instellingen, evenementen en degelijke. Mode en design zijn daarbij het grootste speerpunt. Om dit te bereiken is het niet afdoende dat van bovenaf zaken worden gecreëerd. Ook aan de basis, vanuit de ontwerpers en andere modeondernemers zelf, moeten zaken georganiseerd worden en gewerkt aan een stevige economische basis. Sterke ondernemersverenigingen kan hier zeker toe bijdragen, daarom is DOCKS ooit opgericht.

Bestuur

Het bestuur van DOCKS is te bereiken via:
bestuur@docksarnhem.nl

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Chris Zeevenhooven – Voorzitter

Marlies Neutkens – Penningmeester (marlies@docksarnhem.nl)

Mattijs Letteboer – Algemeen bestuurslid

Coen ten Hagen – Algemeen bestuurslid