Graphic Playground – Design Store

Graphic Playground collects and sells great stuff made by different designers: from graphic design to product design and everything in between.

Most of these designers create things like magazines, posters, books, furniture, textile, accessories and so forth, often hand crafted and made in small editions. The store aims to make design more accessible to the audience. Graphic Playground wants to achieve that by getting the products directly from the designer studios, and make it more visual and tangible. In that way, not only the buyers, visitors and design lovers are being served, but also the designers themselves. The designers receive first hand feed back, are in contact with their customers and have the ability to profile themselves in a very direct and visual way.

Graphic Playground is also a design studio. Owner Kim van Es works in commission for different creative platforms and businesses. Her style can be characterized by love for both experiment and old fashioned craftsmanship and an unbiased, point-blank attitude. Though she starts of with a clear set of rules, Kim van Es approaches the process of designing as an adventure in which she is constantly challenging the rules of the game by trying to push the limits. This will appear in products such as posters, fonts, illustrations, installations and many more.

For her independent work, that contains some small design products, Kim van Es was looking for a good environment to expose and sell her stuff. She also wanted to involve the public in some steps of the design process, so they would become a part of the product. She decided to open up a store in the Mode Kwartier for both her own work and that made by others. In this respect she is able to connect with customers, contribute to a dynamic design climate and show the diversity in design talent.

Graphic Playground verzamelt en verkoopt geweldige items gemaakt door verschillende designers: varierend van grafisch ontwerp tot product design en alles daar tussen.

De meeste van de ontwerpers die Graphic Playground representeert, creëren dingen als tijdschriften, posters, boeken, meubels, textiel en allerlei accessoires, vaak in kleine oplagen met de hand gemaakt. De winkel is er op gericht het fenomeen design toegankelijk te maken voor het publiek. Graphic Playground probeert dat te realiseren door de producten direct te onttrekken aan de design studio’s en het meer zichtbaar en tastbaar te maken. Op die manier wordt niet alleen tegemoet gekomen aan de wensen van kopers, bezoekers en design liefhebbers, maar ook het belang van de ontwerpers zelf wordt gediend. De ontwerpers krijgen vaak feed back uit de eerste hand, hebben nauwer contact met hun klanten en kunnen zich op een heel directe en visuele manier profileren.

Behalve een winkel, is Graphic Playground ook een design studio. Eigenaar Kim van Es werkt vaak in opdracht voor verschillende creatieve podia en allerlei bedrijven. Haar stijl wordt gekenmerkt door een grote liefde voor zowel experiment als ouderwets kwalitatief ambachtelijk werk, maar ook door een onbevooroordeelde, open en onderzoekende houding. Hoewel ze duidelijk vanuit een aantal regels werkt, benadert Kim van Es het designproces als een avontuur waarin op zoek gaat naar de grenzen om die zo mogelijk te verleggen. Dit wordt zichtbaar in posters, typografieën, illustraties, installaties en nog veel meer.

Voor haar vrije werk, dat onder meer ook kleine designproducten bevat, was Kim van Es op zoek naar een geschikte plek waarin ze zowel dat werk kon tonen als verkopen. Ze wilde ook haar klanten betrekken bij een aantal stappen in het designproces, zodat die als het ware onderdeel gingen uitmaken van het product. En dus besloot ze in het Mode Kwartier een winkel te openen voor zowel haar eigen werk als ook dat van andere designers. Op die manier is ze in staat om contact te leggen met klanten, bij te dragen aan een dynamisch design klimaat en tegelijkertijd de veelzijdigheid van het designtalent te laten zien.

 Merel de Mode

Servitex

CLAU-D Handmade Design

Atelier de Paris

Atelier Judith van den Berg

WEEFATELIER SJOFOEL